Home

For English see below

Beste Turbo liefhebbers en – geïnteresseerden,

Hartelijk welkom op de website van de Honda First Turbo Club (HFTC). De club heeft als doel onze Turbo hobby in stand te houden door deze prachtige motoren op de weg te houden.  Iedereen die geïnteresseerd is in onze hobby is bij deze uitgenodigd op onze website. 

De HFTC bestaat uit actieve leden die de Honda Turbo een warm hart toedragen. Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering gehouden en streven we ernaar minimaal een voorjaars en najaarsrit te houden. Eind augustus is er een Turbo Treffen, waarbij ook buitenlandse Turbo-rijders van harte welkom zijn.  We houden actief contact met Turbo rijders in onder andere België, Duitsland, Groot-Brittannië, Luxemburg en Noorwegen. 

Op deze website geven we informatie over de Honda Turbo motoren en kun je informatie vinden over onze jaarlijkse activiteiten.  De club geeft ook twee keer per jaar een clubblad uit. Kopij hiervoor kun je sturen naar de redactie van het blad. 

Iedereen heeft op deze website toegang tot alle knoppen, behalve die van de clubbladen en het Forum. Wil je toegang tot het Forum, meld je dan aan bij de webmaster. Na akkoord kun je mee praten over alles wat je motorhart bezig houdt. Clubbladen zijn alleen toegankelijk voor de leden van de HFTC. Je kunt uiteraard lid worden van de HFTC. Kijk op de pagina ‘word lid‘, of stuur dan een e-mail naar de secretaris. Ben je al lid? Dan kun je een inlogcode aanvragen bij de webmaster. Leden kunnen inloggen op deze website om, onder andere, de ledenlijst in te zien. Inloggen

Alle belangrijke e-mailadressen kun je vinden onder de button contact.  Voor suggesties en opmerkingen over deze website kun je terecht bij de webmaster. 

Alvast hartelijk dank voor je interesse en veel plezier met deze website.

Namens het bestuur,

De Voorzitter.

Home

Dear Turbo enthusiasts and interested parties,

Welcome to the Honda First Turbo Club (HFTC) website. The club aims to maintain our Turbo hobby by keeping these beautiful motorcycles on the road. Everyone who is interested in our hobby is invited to our website.

The HFTC consists of active members who have a warm heart for the Honda Turbo. A General Meeting is held annually and we aim to hold at least one spring and autumn ride. At the end of August there is a Turbo Treffen, at which foreign Turbo drivers are also very welcome. We keep active contact with Turbo drivers in Belgium, Germany, Great Britain, Luxembourg and Norway, among others.

On this website we provide information about the Honda Turbo motorcycles and you can find information about our annual activities. The club also publishes a club magazine twice a year. You can send a copy to the editors of the magazine.

Everyone has access to all buttons on this website, except those of the club magazines and the Forum. If you want access to the Forum, please register with the webmaster. After agreement you can talk about everything that keeps your motor heart busy. Club magazines are only accessible to members of the HFTC. You can of course become a member of the HFTC. Look at the page ‘word lid‘ (become a menber), or send an e-mail naar de secretaris (e-mail to the secrtary). Are you already a member? Then you can request a login code from the webmaster. Members can log in to this website to view, among other things, the list of members.

All important e-mail addresses can be found under the contact button. For suggestions and comments about this website, please contact the webmaster.

Thank you very much for your interest and have fun with this website.

On behalf of the Board,

Chairman.